Agencja Usług Profilaktycznych „SILOE”

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych związanych z problematyką uzależnień, przemocy i innych, szeroko rozumianych problemów społecznych.

Obecne czasy charakteryzuje znaczny wzrost liczby młodzieży podejmującej zachowania ryzykowne. Najgroźniejsze z nich to: stosowanie substancji psychoaktywnych (palenie papierosów, picie alkoholu, używanie narkotyków, leków, dopalaczy itp.), zachowania nieakceptowane społecznie (agresja, przemoc, przestępczość, wandalizm, wczesna aktywność seksualna). Coraz bardziej niepokoją sytuacje związane z nadmiernym korzystaniem z komputera, hazardem, czy zaburzeniami łaknienia. Lista zachowań problemowych młodzieży wciąż rośnie.

 

Nasza oferta, między innymi, obejmuje realizację profilaktycznych zajęć warsztatowych dla uczniów wszystkich poziomów nauczania z wykorzystaniem nowoczesnych, aktywnych metod przekazu. Przeprowadzamy konkursy, akcje i kampanie profilaktyczne oraz opracowujemy i kolportujemy ulotki informacyjno-edukacyjne. Ponadto realizujemy szkolenia z zakresu uzależnień dla różnych grup zawodowych oraz spotkania edukacyjne dla rodziców. Zajmujemy się również przeprowadzaniem diagnozy zagrożeń w środowisku szkolnym lub lokalnej diagnozy problemów społecznych. Nasze działania obejmują także tworzenie lub prowadzenie istniejących już Punktów Konsultacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.